Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II w Świdnicy

Zapraszamy

W najbliższym czasie 


1. Od 31 maja klasy IV-VIII powracają do nauki w trybie stacjonarnym.

2. Oddział przedszkolny i klasy I-III nadal pracują w trybie stacjonarnym.

3. W piątek, tj. 4 czerwca, nie ma zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Każda z klas wraz ze swoim wychowawcą organizuje sobie czas wspólnie – wyjścia na pizzę, do kina, spacer.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz zajęcia specjalistyczne odbywają się na terenie szkoły.

5. Uczniów, pracowników, rodziców przychodzących do szkoły obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.

Nasze Koła Zainteresowań